زعفران پوشال

کلاله ها بهم چسبیده و دارای مقداری خامه

 

 

زعفران سرگل

تماما قرمز و دارای مقداری شکسته

 

 

زعفران نگین

تماما قرمز وبدون شکستگی

 

 

ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول